Znojmo chystá výrobu paliva

Neuvěřitelné zdražení elektřiny a plynu, vysoké poplatky za ukládání odpadu na skládku i blížící se termín zákazu skládkování, to jsou důvody, proč si město Znojmo chce energii vyrábět samo. „Abychom byli schopni zajistit a udržet přijatelnou cenu energií pro naše občany, musíme být co nejvíce energeticky soběstační. Proto jsme otevřeli otázku tuhého alternativního paliva, ale také fotovoltaiky v městské památkové rezervaci či rozšíření již fungujícího vytápění pomocí štěpky. Na projekt energetických úspor jsme dostali 90 procentní dotaci od Národní rozvojové banky,“ vysvětluje znojemský starosta Jakub Malačka.


Emisní stopa je nižší než u uhlí či dřeva
Znojmo uzavřelo ve středu memorandum se společností FCC Česká republika. Jeho cílem je prověřit možnost vybudování základny ve Znojmě nebo v jeho okolí pro výrobu tohoto druhu paliva, kterým se pak bude topit v kotelnách města. Výrobna by mohla stát v areálu FCC na Dobšické ulici. Radnice jedná i o koupi pozemků těsně za hranicí Znojma. Vyloučena není ani instalace mobilního zařízení, vše ale ukáže studie. Firma FCC palivo, což je drť o průměru až tří centimetrů ze dřeva, z plastů, z textilií a pryže, vyrábí již dvacet let, a to z tříděného a komunálního odpadu z domácností i od firem. Každá látka se přimíchává v takovém poměru, aby palivo dostalo certifikát Ministerstva životního prostředí. Emisní stopa, která vzniká jeho spalováním, je tak mnohem nižší, než u uhlí, dřeva či briket. „Kotle, v nichž se tuhé alternativní palivo pálí, obsahují speciální filtry, zanechávají mizivou emisní stopu a jsou ekologické. Mají certifikaci v souladu s legislativou,“ informoval generální ředitel FCC Pavel Tomášek. Podotkl, že jejich dodací lhůta je půlroční. FCC nedávno zrekonstruovala provoz na výrobu tuhého alternativního paliva v Brně. Nová technologie řízená počítačem již „umí“ z odpadu odstranit chlór. Linku tvoří soustava sít a ok s různými čidly a fukary, které z běžícího pásu doslova odfouknout to, co do budoucího paliva nepatří. Jeho výroba je bez hluku a zápachu, a nezatěžuje životní prostředí. Ještě dále jsou polské Zabrze, kde třídička (se kterou FCC ČR spolupracuje) rozdělí domovní odpad z popelnic na spalitelnou a nespalitelnou část. Z té první vyrobí ekologické palivo, z té druhé odstraní vodu, kovy a další příměsi a zpracuje ji na materiál vhodný například pro rekultivaci.


Cílem je přijatelná cena za energie
Součástí memoranda Znojma a společnosti FCC je vypracování studie, která zjistí, zda se výroba tuhého alternativního paliva městu vyplatí či nikoliv. „Spočítá, zda tepla, které se vyrobí, bude dostatečné množství. Půjde i o to, aby se nám tato investice brzy vrátila, a my jsme byli schopni držet přijatelnou cenu energií pro město a jeho příspěvkové organizace vytápěných Znojemskou tepelnou společností (jejíž je město Znojmo jediným společníkem). Zároveň také pro občany a společenství vlastníků jednotek v domech, které jsou na ni připojeny,“ přiblížil Malačka. Podotkl, že pokud by se přešlo na nový typ paliva, bude to vyžadovat výměnu stávajících plynových kotlů za nové, což bude hrazeno z rozpočtu města.


Celý článek najdete v tištěné podobě Znojemského týdne nebo v jeho elektronické podobě.

REKLAMA