Zastupitelé předali Cenu města Znojma čtyřem osobnostem a jednomu kolektivu

Starosta města Znojma Jakub Malačka minulý týden jménem zastupitelů předal Ceny města Znojma za rok 2022. Slavnostní předání se konalo v konferenčním sále Centra Louka. Samotným ceremoniálem bylo zahájeno jednání zastupitelstva. Ocenění převzaly čtyři významné osobnosti a jeden kolektiv.


Nominace na Ceny města Znoj­ma schvalovali zastupitelé již na svém červnovém jednání. Na posledním zasedání poděkoval starosta Jakub Malačka za jejich vynikající práci a dosažené výsledky. Všichni ocenění obdrželi symbolický klíč k městu a pamětní písemné ocenění. Před samotným zahájením předávání Ceny města Znojma osobně pan starosta Jakub Malačka poděkoval Ing. Pavlu Vajčnerovi za aktivní a dlouholetou práci ve vinařském podnikatelském světě. Pavel Vajčner je velmi významnou osobností současného vinařství. Stál u vzniku společnosti Znovín Znojmo, kterou velmi úspěšně řídil po dobu 30 let a která se stala jednou z největších vinařských společností regionu. Patří také průkopníkům vinařské turistiky i vinařského marketingu u nás. Znovín se pod jeho vedením stal známým svými programy spojující vinařství a turistiku, včetně vyhlášené vinice Šobes. Na akce spojené s vínem, ať už jsou to ochutnávky v areálu Louckého kláštera, ve sklepích či přímo vinicích, míří do Znojma tisíce lidí z celé republiky. Prvním oceněným byl kolektiv Oblastní charity Znojmo za nadstandartní zapojení do nových sociálních projektů ve spolupráci s městem Znojmem, které pomáhají potřebným lidem a za nezastupitelnou činnost v oblasti sociální, zdravotní a humanitární. Své služby v oblasti sociálních služeb nabízí nejen ve městě Znojmě, ale i v rámci celého okresu. „Úzké spolupráce mezi Charitou a městem si velmi vážím a podporuji jejich charitativní činnost ve všech oblastech. Společnými silami jsme pomohli spustit projekt Znojemská stravenka, který podporuje osoby bez domova. Nyní společnými silami rozšíříme potravinovou banku. Její činnost je opravdu velmi prospěšná pro široký okruh klientů,“ uvedl při předávání ocenění starosta města Jakub Malačka.
Druhým oceněným byl pan Miroslav Kučera za významnou podnikatelskou činnost v oblasti cyklosportu, za rozvoj cyklistiky a cykloturistiky ve Znojmě. Stál u zrodu cyklistického oddílu TJ Oblekovice a organizoval celou řadu závodů, vychoval spoustu mladých cyklistů a věnoval se přípravě profesionálních cyklistů. Stál a stále stojí za organizací velkých cyklistických závodů, které jsou oblíbené nejen mezi Znoj­máky, ale i proficyklisty napříč celou republikou. Dalším oceněným tentokrát na poli motocyklového sportu byl pan Bedřich Fendrich, který patří k významným osobnostem historie československého motocyklového sportu v nejnižších třídách. Za svou dlouhou kariéru vyhrál 31 mistrovských závodů a 8x slavil titul mistra Československa. Byl inspirací pro malé i velké motocyklové nadšence nejen ve Znojmě, ale po celém tehdejším Československu. Třetí oceněnou osobností se stal Mons. P. Mgr. Jindřich Bartoš za velmi aktivní dlouholetou duchovní a pastorační činnost nejen ve Znojmě, ale i v příhraničí. Stojí za obnovou sakrálních památek města Znojma, zejména za obnovou kostela sv. Mikuláše, kostela sv. Jana Křtitele a dalších sakrálních staveb ve Znojmě. Byl u vzniku Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského. Zajišťuje s mnoha spolupracovníky duchovní program Znojemského historického vinobraní a velmi aktivně prezentuje pro občany města Znojma církevní rok, zejména vánoční a velikonoční svátky. Poslední oceněnou osobností byl MUDr. Miroslav Kavka, MBA za celoživotní lékařskou činnost. Jeho osobnost je spjata s dlouholetou funkcí ředitele Nemocnice Znojmo, s funkcí primáře chirurgického oddělení a centrálního operačního traktu. Významně se podílel na rozvoji česko-rakouské spolupráce v oblasti zdravotnictví. Nemocnice Znojmo se pod jeho vedením stala nemocnicí s výrazným přesahem území okresu. V oblasti chirurgie se oddělení vypracovalo na vysokou odbornou úroveň a rozvíjelo spolupráci s brněnskými chirurgickými klinikami.

REKLAMA