Zastupitelé jednali poprvé v novém sále

V novém konferenčním sále, který vznikl v budově Staré školy u Louckého kláštera, jež byla rekonstruována z evropských dotací, jednali minulý týden znojemští zastupitelé. Hlavním bodem bylo schválení rozpočtu na tento rok.


V diskuzi se probírala hlavně otázka financování nového bazénu, ale v tomto případě už bylo rozhodnuto dříve a kryté aquacentrum už v Louce v sousedství koupaliště utěšeně roste. Zastupitelé pak rozpočet města na rok 2022 bez větších problémů schválili. „Jsem rád, že zastupitelstvo schválilo rozpočet, který má tři jasné priority. Investice, sociální péče a školství. Do těchto oblastí jsme oproti loňskému roku přidali nejvíce prostředků,“ uvedl starosta Znojma Jakub Malačka.


Za velmi důležité podle jeho slov je, že schválený rozpočet je proinvestiční. „Více než třetina výdajů bude věnována právě na investice a opravy. Na ně budeme mít v letošním roce vyčleněno téměř 550 milionů korun, tedy 39 procent rozpočtu. Jedním z důvodů je to, že vnímáme potřebu dát lidem práci, aby se ekonomika úplně nezastavila,“ vysvětlil Jakub Malačka. Znojmo letos bude hospodařit s předpokládaným příjmem ve výši 1,062 miliard korun a s plánovanými výdaji 1,385 miliard korun. Po zapojení investičního úvěru ve výši 260 milionů, který město schválilo v loňském roce, ale čerpat jej bude v roce letošním, činí navrhovaný schodek 77 milionů korun.
„Například v roce 2019 jsme počítali se schodkem 49 milionů korun, ale nakonec jsme skončili v přebytku 128 milionů korun. Z těchto a také dříve naspořených prostředků bychom tedy letošní plánovaný schodek ve výši 77 milionů korun dofinancovali. Samozřejmě uděláme maximum proto, abychom i v letošním roce ideálně skončili v přebytku,“ uzavřel Jakub Malačka.


Poněkud komicky zapůsobila drobná rozmíška mezi zastupiteli za uskupení Pro Znojmo. Ti dlouhodobě prosazují přejmenování znojemské ulice Trentská, která odkazuje na partnerské město v Itálii, na Tridentská. Tento název by podle Jiřího Kacetla nejen odrážel historické české pojmenování Trenta, ale zároveň by byl snazší na vyslovování. Návrh na změnu ale nakonec neprošel, za což právě Jiří Kacetl ironicky poděkoval své kolegyni Monice Proche, která se zřejmě omylem v tomto bodě zdržela hlasování a následně ani nežádala jeho opakování. Svoje pojmenování pak získaly dvě nové ulice v Příměticích, kterými budou Třešňová a Hrušňová.

REKLAMA