Zaměstnanci nemocnice podepsali kolektivní smlouvu

Turbulentní časy ve znojemské nemocnici končí. Po šokové terapii, kterou tomuto zdravotnickému zařízení připravil bývalý ředitel Martin Pavlík, s jehož odchodem odešlo i celé jím dosazené vedení nemocnice, se situace stabilizovala. Pomohl tomu staronový ředitel Miroslav Kavka, nejprve jen pověřený vedením, od minulého týdne už oficiálně jmenovaný.


Tomu se povedlo prakticky během jednoho měsíce nejen rychle nahradit ty, kteří nechali zno­jemskou nemocnici ve štychu, ale také podepsat novou kolektivní smlouvu se zaměstnanci. Tím skončilo období nejistoty trvající od podzimu, kdy lékaři odmítali podepsat smlouvy požadující po nich velký počet přesčasových hodin, a nebylo jasné, jak za této situace bude zajištěna lékařská péče.„Jménem místní organizace LOK-SČL Znojmo, bych rád vyjádřil spokojenost nad dosavadním průběhem jednání a dohodnutým zněním kolektivní smlouvy, která byla dnešním dnem (1. března – pozn. red.) za účasti vedení nemocnice a místních odborových organizací podepsána. Věříme ve stejně vstřícnou spolupráci i v budoucnu, čemuž se budeme snažit být spolu s kolegy nápomocni, minimálně tak jako doposud,“ ocenil výsledek jednání předseda místního sdružení LOK-SČL MUDr. Pavel Ďuga.


Spokojený byl i nově jmenovaný ředitel Miroslav Kavka. „Jsem rád, že po náročných jednáních se podařilo dospět k velmi dobré dohodě a že jsme v maximální možné míře vyšli našim zaměstnancům vstříc,“ konstatoval ředitel Miroslav Kavka.

Nové vedení znojemské nemocnice podle něj představí svou vizi dalšího fungování tohoto zařízení během příštího týdne. Měl by u toho být i krajský radní za zdravotnictví, kterým je Znojmák Karel Podzimek. „Jsem rád, že je toto hektické období za námi a že se vše podařilo rychle vyřešit ve prospěch zaměstnanců i pacientů naší nemocnice. Samozřejmě, že se už objevili kritici našeho řešení, ale to se dalo čekat. Mám v plánu se jako krajský radní scházet se zaměstnanci nemocnice stejně jako s odbory i nadále. Je to standardní součást mé práce napříč krajem a budu to dělat jako dosud. Co se týká znojemské nemocnice, mám v plánu požádat zaměstnance o anonymní zpětnou vazbu na působení pana ředitele Kavky a jeho týmu, aby se mohl každý z nemocnice bezpečně vyjádřit. Nemohu ale akceptovat odsuzování a jakékoliv nálepkování předem,“ dodal Karel Podzimek.

REKLAMA