Velký kopec je přírodní památkou

Kyselomilné suché trávníky s rostlinami vstavače kukačky a konikleci velkokvětými na Velkém kopci u Horních Dubňan jsou nyní více chráněny. Tato lokalita byla Jihomoravským krajem nedávno vyhlášena jako přírodní památka, která má i své ochranné pásmo. Z přírodovědného hlediska jde o velmi cenné území, které se před deseti lety stalo evropsky významnou lokalitou.


Přírodní památka Velký kopec se vůči evropsky významné lokalitě zvětšila o přilehlý sad ve východní části a o cenné plochy stepních trávníků, které navazují z jihozápadu. K mírnému zmenšení došlo v jihovýchodní části směrem k obci Horní Dubňany, kde byla vypuštěna zrekultivovaná plocha v místě bývalých navážek odpadu.


Velký kopec u Horních Dubňan patří mezi osm krajem v září vyhlášených přírodních památek. Všechny jsou evropsky významnými lokalitami, které vyžadují zvýšenou ochranu. Dále je to Letiště Medlánky Brno, Kobylská skála u Čejče, Volkramy u Němčan, Nosislavská zátočina u Nosislavi, Saufang a Kostická čista u Tvrdonic a Týnecké fleky u Týnce.

REKLAMA