Vedení Znojma v čele s SPD podepsalo smlouvu s promigrantskou organizací

Mají ostře protimigrantskou rétoriku. Dá se říct, že si na ni vybudovali oblibu u voličů. Když ale přijde na věc, znojemští představitelé SPD v čele radnice klidně podepíší memorandum s Mezinárodní organizací pro migraci. Stalo se tak zcela v tichosti na jednom z předvánočních jednání Rady města Znojma v loňském roce. O tomto kroku nebyli navíc informováni zastupitelé v pravidelné svodce, kterou jim vždy na začátku každého jednání městského zastupitelstva předčítá znojemská starostka Ivana Solařová. Dlužno říct, že také její hnutí ANO často hraje na protimigrantskou a protiukrajinskou notu. O to více je rozhodnutí městské rady překvapující, zvláště když zástupci SPD v ní nehrají žádnou podružnou roli. Petra Svedíková Vávrová je statutární místostarostkou a Růžena Šalomonová uvolněnou a plně placenou radní.


Kdo je vůbec Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), se kterou město Znojmo uzavřelo Memorandum o porozumění? Jedná se o mezivládní organizaci se sídlem v Ženevě, která se zabývá pomoci s migrací. Ve svém strategickém plánu pro roky 2024 – 2028 se netají tím, že jejich cílem je dostat co nejvíce migrantů bezpečnou cestou do Evropy. „Dosáhli jsme rozhodujícího okamžiku v globálním přístupu k migraci a je čas, aby nové strategické směřování IOM a obnovená energie splnily příslib migrace. Migrace je a byla po staletí pro mnohé základním kamenem rozvoje, prosperity a pokroku. Vzhledem k tomu, že svět čelí velkým globálním transformacím – od změny klimatu, demografického přechodu a urbanizace k digitalizaci – migrace může a měla by být součástí řešení. Globální pakt pro bezpečnou, řízenou a regulérní migraci a Akční agenda generálního tajemníka Organizace spojených národů o vnitřním vysídlení poskytují cestovní mapu, jejímž prostřednictvím lze využít plný potenciál migrace a vyřešit krize vysídlení, přičemž nikoho nenecháme pozadu,“ uvádí se ve Strategickém plánu této organizace.

V preambuli výše zmíněného memoranda podepsaného zástupci Města Znojma a IOM se kromě jiného píše: „Majíce na paměti, že IOM, věrna zásadě, že humánní a spořádaná migrace prospívá migrantům i společnosti, vyvíjí následující činnost: pomáhá při řešení provozních problémů spjatých s migrací, napomáhá lepšímu porozumění otázkám spojeným s migrací, podporuje společenský a hospodářský rozvoj prostřednictvím migrace a usiluje o účinné dodržování lidských práv a dobré životní podmínky migrantů.“


Dále by se podle memoranda mělo Město Znojmo radit s IOM ve všech záležitostech společného zájmu a také si může kterákoliv ze stran vyžádat spolupráci druhé strany. Přes snahu tento bianco šek vystavený promigrantské organizaci ze strany Města Znojma ututlat, se obsah memoranda dostal na veřejnost a není divu, že vznikl petiční výbor, který žádá zrušení uvedeného usnesení městské rady.
„My, občané Znojma, žádáme touto peticí, aby zastupitelé města Znojma na svém zasedání zrušili usnesení rady města, která… schválila uzavření memoranda o porozumění mezi Městem Znojmem a Mezinárodní organizací pro migraci,“ stojí mimo jiné v textu petice, pod kterým jsou podepsáni členové petičního výboru Jiří Klíma, Zdeněk Šaray a Monika Gaszczyková.

REKLAMA