Ve Znojmě budou jezdit autobusy karlovarské firmy

Hromadnou dopravu ve Znojmě bude od příštího roku zajišťovat nová společnost. Město Znojmo v pátek podepsalo dohodu s firmou Autobusy Karlovy Vary, která tak po 12 letech vystřídá dosavadního dopravce ZDS PSOTA. Nově uzavřená smlouva má přinést řadu novinek pro cestující, ať už v podobě nových linek, zastávek, frekvence spojů a podobně.
„Chtěl bych poděkovat firmě Znojemská dopravní společnost – PSOTA za odvedenou práci v posledních 12 letech. Zároveň bych chtěl poblahopřát vítězi zadávacího řízení na nového dopravce, společnosti Autobusy Karlovy Vary, která začne přepravu cestujících zajišťovat od 1. ledna 2023. Nový smluvní vztah s dopravcem bude znamenat modernější autobusy, více linek, častější spoje do městských částí i snadnější cestování maminek s kočárky,” uvedl starosta Znojma Jakub Malačka.
Společnost Autobusy Karlovy Vary vyhrála otevřené zadávací řízení, které bylo podle vedení radnice vedeno s maximálním důrazem na transparentnost. Z pěti účastníků zadávacího řízení nabídla Znojmu nejlepší cenu. Město za její služby zaplatí 60 milionů korun bez DPH ročně. Tržby z jízdného nově půjdou přímo do pokladny města. To znamená, že Znojmo bude mít v příštích 10 letech plně pod kontrolou objem jízdného. V době rostoucí inflace je to důležitý krok.
Smlouva města Znojma se současným poskytovatelem přepravních služeb byla uzavřena na dobu určitou a končí 31. prosince 2022. „Zajištění dopravní obslužnosti je jednou z klíčových rolí města, která nás stojí desítky milionů ročně. Proto jsme výběru nového dopravce MHD věnovali značnou pozornost. S přípravou tendru jsme začali již v roce 2020. Snažili jsme se dívat dopředu a zajistit pro naše občany dopravu, která by odpovídala požadavkům nové doby. Město Znojmo bude mít navíc mnohem větší prostor k aktivitě než u stávající smlouvy. Bude moci lépe rozhodovat o dopravním výkonu, jízdních řádech, návaznosti spojů, výši tarifu, cenotvorbě. Bude mít také možnost stanovit jednotné jízdné v rámci dopravního systému, včetně přestupních a víkendových jízdenek apod.,“ konstatoval znojemský starosta.
Dle podmínek zadávacího řízení nebudou smět ve Znojmě jezdit autobusy starší 12 let, přičemž průměrné stáří vozidel nesmí přesáhnout 9 let. Všechny musí být klimatizované a nízkopodlažní, aby bylo jednodušší cestování například pro maminky s kočárky. S tím souvisí i požadavek, aby cestující mohli pohodlně uhradit jízdné na více místech než jen u řidiče. „Když nastoupila maminka s kočárkem zadními dveřmi, byl nesmysl, že se musela prodírat dopředu k řidiči,” řekl Jakub Malačka.
Město do budoucna počítá s navýšením obslužných kilometrů o 57 %. Již od ledna 2023 přibydou dvě zcela nové linky pro Cínovou Horu, ulici Koželužskou a koupaliště. „Vyslyšeli jsme přání veřejnosti zajistit hromadnou dopravu na Cínovou horu a ulici Koželužskou, kde jsou nejen kroužky pro děti, ale je to i oblíbené místo pro procházky. Mysleli jsme také na to, že již brzy bude zprovozněn nový krytý bazén, ke kterému je potřeba posílit dopravu,“ upřesnil Jakub Malačka.
V zadávací dokumentaci byly mimo jiné požadavky na nové zastávky, možnost nastoupit i vystoupit všemi dveřmi nebo možnost přestoupit bezplatně mezi linkami. Dojde k navýšení frekvence víkendových spojů a spojů do městských částí. Dále se bude řešit návaznost MHD na dopravu například krajských linek z Brna.
„Do zadávacích podmínek jsem prosadil i to, aby byl každý autobus opatřen sčítačem cestujících. Díky tomu získáme jasná data o přepravních proudech, takže při rozhodování o linkách budeme vycházet z faktů, a nikoliv dojmů. Moderní technologie nám tak pomůže lépe a efektivněji řídit městskou dopravu ve Znojmě,“ doplnil starosta Jakub Malačka a závěrem dodal: „Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům Městského úřadu Znojmo, kteří se na realizaci zadávacího řízení podíleli, a dále společnosti Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, která pro město Znojmo po právní stránce zajistila kompletní přípravu a administraci zadávacího řízení. Když jsem nastupoval do funkce v roce 2018, tak jsem výběr nového provozovatele MHD bral jako jednu z priorit. Bylo to jedno z nejnáročnějších zadávacích řízení, které jsme kdy realizovali. Jeho příprava, zpracování a vyhodnocení trvalo téměř jeden a půl roku.“

REKLAMA