Ve Znojmě bude česko-rakouský poradenský den k důchodům

Pracovali jste nebo pracujete v Rakousku či v České republice a blíží se vám důchodový věk? Česká správa sociálního zabezpečení ve spolupráci s rakouskou Pensionsversicherungsanstalt pořádá 14. česko-rakouský poradenský den k důchodům, díky kterému získáte informace ohledně nároku na důchod z obou států. Odborníci z obou institucí vám poradí v úterý 21. května na Okresní správě sociálního zabezpečení ve Znojmě.


Kvalifikovaní odborníci z České správy sociálního zabezpečení a Pensionsversicherungsanstalt zodpoví dotazy klientů týkající se podmínek nároků na důchod, dob pojištění, důchodového věku, postupu při uplatňování žádostí o důchod, ale budou je také informovat o stavu jejich probíhajícího důchodového řízení. Konzultace jsou pro klienty zcela bezplatné a jejich cílem je poskytnout osobní konzultaci lidem, kteří získali doby důchodového pojištění na území Rakouska i České republiky. Na jednom místě se od odborníků obou institucí dozvědí aktuální informace o podmínkách nároku na důchod v obou státech, jak mají postupovat při vyřizování žádosti o důchod a jaké doklady k podání žádosti potřebují. Pro zodpovězení dotazů je tým konzultantů sestaven z českých a rakouských odborníků, v případě potřeby je zajištěno tlumočení.


Poradenský den se uskuteční na Okresní správě sociálního zabezpečení Znojmo, Vídeňská třída 701/31 ve Znojmě v úterý 21. května 2024 od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Na konzultaci doporučujeme objednat se předem, a to telefonicky na +420 515 205 211. Zájemci budou ke konzultaci potřebovat občanský průkaz nebo cestovní pas. Doporučujeme si s sebou vzít také doklady o svém důchodovém pojištění, korespondenci s oběma institucemi, případně další související dokumenty. Poradenství je bezplatné.

REKLAMA