Ve Strachoticích mají nový vodojem

Globus o objemu tří set kubíků ve výšce 44 metrů postavili dělníci nedávno ve Strachoticích. Jde o novou zásobárnu pitné vody. Strachotičtí se rozhodli pro nový vodojem proto, že ten původní již neměl dostatečnou kapacitu. „Vodojem bude potrubím napojen na nově budovanou úpravnu vody, kde se v současné době dokončuje kompletace technologie a naváží provozní náplně. Poté bude následovat individuální a následně komplexní odzkoušení. Stávající vodojem můžeme odstranit až po uvedení do provozu toho nového,“ popsal strachotický starosta Luděk Müller. Dodal, že pro lepší zásobování vodou nechali zhotovit také dva nové vrty v hloubce asi dvanácti metrů. Celkové náklady na nový globus, jeho instalaci, novou úpravnu vody a vrty vychází na necelých 40 milionů korun bez DPH. Obec získala na tuto investici dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši téměř 25,6 milionů korun, Jihomoravský kraj přispěje částkou pěti miliony, Strachotice tak ze své pokladny zaplatí necelých deset milionů.

REKLAMA