Ve Ctidružicích se hasičská uniforma dědí z otce na syna

(Foto: Marie Heverová) Před požáry a přírodními živly měl chránit obyvatele Ctidružic spolek hasičů založený před 120 lety řídícím učitelem Ferdinandem Louckým. Do sboru tehdy vstoupilo dvaadvacet mužů, a mnohá příjmení zakládajících členů se objevují i v současném seznamu členů. Jak je vidět, toto poslání se v obci dědí. Díky hasičům vzkvétal tehdy v obci i kulturní život.

V roce 1904, což je dva roky po založení sboru, byla zakoupena dvouproudová stříkačka. Činnost sboru nenarušila ani první světová válka, ale hasiči se mohli věnovat jen svému poslání. V roce 1927 měl sbor tři stříkačky – čtyřkolovou, dvoukolovou a jednu bez kol. V roce 1932 dostali motorovou stříkačku za 30 tisíc korun. Sbor dal firmě z Telče jako protihodnotu tu starou a zbylá částka byla rozdělena na tři splátky.


Ctidružičtí hasiči mají dosud dnes již historickou Tatru 805, onu populární „Kačenu“, se kterou vyjíždí jen při slavnostních příležitostech. V roce 2009 dostali od obce Ford Tranzit, který jim s malými úpravami sloužil jako zásahové vozidlo a přepravoval mladé hasiče na soutěže v požárním sportu. O deset let později již zásahová jednotka vyjíždí k požárům s moderním hasičským vozem stejné značky, který odpovídá standardům profesionálních zásahových vozů. Má i hasičskou stříkačku PS 16.
První hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1904. Neplnila ale svoji funkci dostatečně, proto byla před sedmdesáti lety postavena nová zbojnice, která byla v roce 2019 zrekonstruována. Sbor, jehož starostou je Ladislav Veverka a velitelem Antonín Hevera, má dnes 32 členů, z toho je 22 mužů, šest dětí a čtyři ženy. „Dobrovolnými hasiči se ve Ctidružicích během let stalo mnoho občanů. Jsme na naše předchůdce hrdí. Za jejich činnost jim patří naše velké poděkování. Také děkujeme vedení obce, která nás podporuje, a my jí podporu vracíme v prospěšné činnosti,“ zhodnotil Veverka.


  1. 120. výročí založení spolku slavili o pouti

  1. Bohatý program k založení hasičského sboru ve Ctidružicích v roce 1902 se uskutečnil čtvrtou květnovou sobotu vedle kaple svatého Jana Nepomuckého. Kolem jedné odpoledne se dobrovolní hasiči sešli před kulturním domem, aby přivítali vzácné hosty – prvního náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Lukáše Dubce, vedoucího aktivu zasloužilých hasičů Rudolfa Součka a náměstka starosty okresního sdružení hasičů Martina Bloudíčka. Oslava začala slavnostním nástupem hasičů, při kterém zazněla česká státní hymna. Byli na ní vyznamenáni tito ctidružičtí dobrovolní hasiči: Medaili svatého Floriána Krajského sdružení hasičů Jihomoravského kraje obdrželi Jan Bořecký, František Hevera a Ladislav Svoboda. Medaili za zásluhy Okresního sdružení hasičů Znojmo dostal Jiří Mička a Čestné uznání Krajského sdružení hasičů Jihomoravského kraje bylo uděleno Pavlu Krejčímu a Janu Vytopilovi. Dva hasiči přebrali od zástupců okresu dárkový balíček k 80. narozeninám, které oslavili – František Hevera vloni v březnu a Jan Bořecký letos v dubnu. Hasiči a hosté také uctili minutou ticha památku ctidružických hasičů, kteří již nejsou mezi námi, i těch, kteří při výkonu svého poslání přišli o život.
  2.  

Psi zvládli slalom a poslouchali „na slovo“

Součástí oslav byla ukázka Kynologického klubu z Moravských Budějovic. Psi předvedli dog fitness, bravurně si poradili s vyhledáváním „drog“, s posloucháním na povely i se slalomem mezi dětmi. Zdravotníci záchranné služby z Brna ukázali návštěvníkům kromě speciálního zásahového vozu první pomoc, práci s oživovacím přístrojem AED a proškolili zájemce z řad diváků. Mezi záchranáři byl i Marek Krejčí, který je ctidružickým dobrovolným hasičem.
Znojemští profesionální hasiči přijeli se dvěma vozy. Všechny zaujala práce s výsuvným zásahovým žebříkem, který se na několik minut stal výraznou dominantou obce a kromě vodojemu převýšil všechny stavby. Pro nejmenší hasiči připravili překvapení v podobě voňavé chladivé pěny.


Děti mohly pustit sirénu i maják

Policisté z obvodního oddělení Policie ČR z Vranova nad Dyjí poučili malé i velké o výbavě zásahového vozu, v němž si mohli pustit maják a sirénu. „Nejzábavněji zněly dětské hlasy v tlampači policejního vozu, které vyzývaly všechny přítomné k zastavení, k pozoru a podobně. Respekt budil zastavovací pás s jehlicemi pro auta i teleskopický obušek či kevlarová vesta,“ popsala jedna ze ctidružických hasiček Dagmar Veverková. Lidé se bavili, tančili a zpívali při koncertě Vysočanky, dechové hudby z Brtnice. Oslavy završila večerní taneční zábava s Duo Melody, která se protáhla až do brzkých ranních hodin. „Děkujeme všem návštěvníkům, hostům, účinkujícím za účast na oslavě i svým rodinám za podporu při její přípravě,“ poděkovala Dagmar Veverková.

REKLAMA