V Prosiměřicích vznikne nový rybník

Průsakem podzemní vody bude napájena nová nádrž v Prosiměřicích. Vznikne v prostoru biocentra, které se rozkládá mezi rodinnými domy a mlýnským náhonem. Hladina rybníka bude velká 1835 m2, z toho 520 m2, vytvoří mělčina s vodními rostlinami. Na břehu a v jejím okolí se počítá s výsadbou stromů a keřů.


„Stavba začne na jaře a bude dokončena nejpozději začátkem léta. V městysi již jednu vodní plochu máme, tu druhou jsme se rozhodli vybudovat kvůli nedořešeným majetkovým poměrům a k problematickému přístupu ke stávající vodní nádrži. Počítáme, že do nového rybníka nasadíme kaprovité i dravé ryby. Investici ve výši zhruba čtyři miliony korun uhradíme z vlastního rozpočtu.“ přiblížil starosta Prosiměřic Jiří Lukeš. Současně připomněl, že hlavním cílem je vytvořit vodní nádrž s poměrně velkým pobřežním pásmem, které přispěje ke zvýšení druhové rozmanitosti fauny a flóry v okolním biocentru. Nádrž se stane i vítaným místem pro vycházky a odpočinek obyvatel městyse, stejně tak pro lov ryb.
Prosiměřičtí předloni vybudovali necelý kilometr od městyse směrem na Vítonice také mokřad, který mimo jiné zadržuje vodu v krajině a přispívá tím ke zmírnění dopadu sucha a horkého klimatu.

REKLAMA