V Louce vybírali královské a výběrové okurky 2023

Ačkoliv se Okurkové slavnosti konají ve Znojmě tradičně až v srpnu, už minulý týden vybírala porota adepty na ocenění v soutěži o královskou a výběrovou okurku, kterou Znojemská Beseda pořádá. Vedle vína a dalších regionálních produktů se právě okurky řadí k největším symbolům celého Znojemska. Odborná komise okurky hodnotí hned ve dvou kategoriích, ty vítězné se následně pyšní právě označením královská či výběrová okurka na sklenici.


„Jako Znojemská Beseda se snažíme ve Znojmě udržovat nejen turismus a společenské dění, ale právě také dlouholeté tradice, ke kterým pěstování okurek bezesporu patří. Ačkoliv se část pěstování a zpracování okurek přenesla ze Znojma do jiných regionů, tak si moc vážím právě těch, kteří tuto tradici do Znoj­ma vracejí i všech, kteří se na soutěži každoročně podílejí,“ uvedl František Koudela, ředitel Znojemské Besedy.


V kategorii královská okurka se letošní rok utkalo 11 soutěžních vzorků, jedná se o okurky, které neobsahují umělá sladila a pikantní přísady. Další varianty jako jsou například pálivé či fermentované okurky se řadí do kategorie výběrová okurka, kterých se zapojilo celkem 13. Do poroty čítající více než 20 členů letos usedli zástupci města Znojma, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Baťovy univerzity ve Zlíně, Mendelovy univerzity, všech zúčastněných firem, Znojemské Besedy i certifikovaní sommeliéři. Za zástupce Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ve Znojmě přivítali doc. Dr. Ing. Marka Doležala, Ing. Vojtěcha Ilko, Ph.D., Ing. Miluši Hrdličkovou a doc. Dr. Ing. Zdeňku Panovskou. Z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se do komise zapojila Ing. Zuzana Míšková, Ph.D., Ing. Jana Šenkýřová, Ph.D. nebo doc. Ing. Richardos Nikolaos Salek, Ph.D. Z Mendelovy univerzity do komise zasedla Ing. Jana Zemanová, Ph.D. a Prof. Ing. Alžběta Jarošová, Ph.D.


Všichni tito akademičtí pracovníci se zabývají potravinářskou výrobou a díky svým odborným znalostem dokáží posoudit správné pěstování a následné zpracování. Jejich úkolem bylo mezi 24 vzorky vyhodnotit vzhled, vůni, konzistenci, chuť a harmonii. Vše v bodové škále a s anonymní uváděním vzorků tak, aby byla soutěž co nejvíce objektivní. „Cílem celé soutěže je pomoci spotřebitelům zorientovat se na trhu zpracovaných okurek. Výsledky oznámíme stejně jako v jiných letech na Slavnostech okurek, na které všechny zveme 4. srpna na ulici Hradní,“ doplnil František Koudela.

REKLAMA