V Kuchařovicích se začne měřit, radar bude i v Oblekovicích

(rzt) Znojemští radní na sklonku roku schválili výběr dodavatelské firmy na montáž radarů na úsekové měření na ulici Evropská ve Znojmě. Radary budou měřit auta jedoucí nepřiměřenou rychlostí. Město zde investuje 3,3 milionů korun bez DPH.

Radar na Evropské ulici bude měřit úsek od areálu Traktorka po křižovatku s ulicí Šatovská v celkové délce 475 metrů. Měřit rychlost se bude také v Kuchařovicích na celé ulici 8. května od začátku po konec obce v obou směrech v délce 865 metrů. Se zahájením provozu by se mělo začít v první polovině tohoto roku.

 

„Naším cílem není výběr pokut, ale zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti pro přecházející chodce. Úsekové měření, které provozujeme v příměstské části Kasárna, ukázalo, že jde o efektivní řešení. Nechceme vybírat pokuty za momentální překročení rychlosti, jako to dělají některá města na výjezdu z nich, ale skutečně nám jde o zklidnění dopravy na celém průjezdu.“ uvedl starosta města Jakub Malačka.

 

 

Úsekové měření

 

U metody úsekového měření rychlosti jde o výpočet rychlosti na základě časů průjezdu dvou bodů, kterým je ohraničený měřený úsek. Pracuje se s rychlostí průměrnou, nikoli okamžitou. V případě odchylky od maximální povolené rychlosti je vozidlo, resp. jeho poznávací značka, vyfoceno. Přestupky následně řeší MěÚ Znojmo, odbor dopravy. Dle naměřené rychlosti se výše sankcí pohybuje mezi 500 – 2 500 korun.

 

REKLAMA