V Hevlíně někteří duševně nemocné nechtějí

(FOTO: obec Hevlín) Asi stovka místních přišla na pondělní setkání v kulturním domě v Hevlíně, kde byla představena výstavba a provoz komunitního centra v obci. Mají se do něj přestěhovat duševně nemocní klienti z nedalekého Emina zámku v Šanově. Důvodem je nevyhovující a současným standardům neodpovídající bydlení v šestilůžkových pokojích, jak to v Hevlíně přiblížil ředitel zámku Vít Janků. Stavba je památkou a její rekonstrukce by byla velmi nákladná a modernizaci by nepovolili památkáři. Kraj se proto rozhodl pro 54 klientů Emina zámku postavit tři rodinné domy v Hevlíně, další tři v Šanově, ve Znojmě vytvořit chráněné bydlení se třemi domácnostmi a na Moravskokrumlovsku další tři.


O přechodu duševně hendikepovaných do běžného života se sociální podporou, hovořila krajská radní Jana Leitnerová. Zdůraznila, že mají na návrat, který je i současným trendem, plné právo. Na setkání v Hevlíně přišla většina místních, kteří se stavbou domů pro tyto lidi nesouhlasí. Mají z duševně nemocných strach a myslí si, že soužití nebude bez konfliktů. „Jednou jsem potkala na náměstí v Hrušovanech nad Jevišovkou skupinku asi pěti klientů Emina zámku, mezi nimiž došlo k nějaké strkanici. Sociální pracovnice, která je doprovázela, měla co dělat, by je uklidnila,“ uvedla jedna z hevlínských žen Anna Švecová. Je toho názoru, že duševně nemocní by měli žít spíše v symbióze s přírodou, než s běžnou populací. Má také obavu z toho, že je mohou k nepředvídanému jednání vyprovokovat i děti, které na ně budou pokřikovat. Také neví, jak se tito lidé zvládnou začlenit do života obce, když žijí řadu let na zámku uprostřed lesa. Problematická je podle ní stavba jednoho domku za hotelem Zetocha nedaleko rybníka Kačeňák, kde se pořádají rybářské závody a různé společenské akce.


Nejsou to žádná monstra

Sociální pracovníci, kteří se o tyto lidi v Emině zámku starají, oponují, že jejich klienti se nedopouští žádných přestupků ani trestných činů. Drobné neshody jsou pochopitelné, protože tam žije pohromadě více než pět desítek mužů. Řada z nich ale má volný režim, sami mohou odejít do nejbližší obce či města na nákup, k holiči nebo do kina. Necelá desítka z nich také pracuje, vykonávají lehkou manuální práci, rozebírají a třídí starou elektroniku. Někteří také pravidelně jezdí na víkendy za příbuznými či známými. Vzhledem k jejich věkovému průměru šedesáti let i oni mají obavu z nového, neznámého prostředí. Žádná monstra, jak je někteří lidé označují, ale rozhodně nejsou. „Vnímám, že je kolem nově vznikající komunitní sociální služby pro některé občany Hevlína spoustu neznámého, proto jsem ráda, že jsme projekt mohli osobně více představit. Měli jsme příležitost ukázat, proč chce kraj jít touto cestou. Zároveň jsme přiblížili změnu v poskytování péče, která může lidem s různými typy postižení pomoci k životu v přirozeném prostředí a zbavit je tak jejich stigmatu (pozn. red. – vyloučení ze společnosti například právě kvůli duševní nemoci),“ vysvětlila radní pro sociální a rodinnou politiku, Jana Leitnerová.


Bydlení v domech už za čtyři roky

Jihomoravský kraj zítra, to je v úterý 25. dubna, v pět hodin odpoledne chystá obdobné setkání s občany v Šanově, kde mají stát tři domky pro klienty z Emina zámku a navíc také komunitní centrum, které bude sloužit i široké veřejnosti. Na proměnu těchto sociálních služeb na celé jižní Moravě získal kraj z Evropského fondu pro regionální rozvoj až půl miliardy korun. Výstavba domků na Hrušovansku má začít v roce 2025 a skončit za dva roky.

REKLAMA