Strážníci budou moci zabavovat alkohol

konzumace alkoholu na vymezených veřejných prostranstvích ve Znojmě, hrozí postih. Strážníci Městské policie Znojmo jim mohou v odůvodněných případech alkohol odejmout. „Chceme tímto krokem řešit situaci, kdy někteří konzumenti alkoholu obtěžují své okolí, znečišťují veřejná prostranství či ruší noční klid,“ říká starosta města Znojma Jakub Malačka.


Ve Znojmě jsou vymezena prostranství se zákazem konzumace alkoholických nápoje, a to obecně závaznou vyhláškou č. 4/2020. Na její dodržování dohlíží Městská policie Znojmo. „V některých případech domluva či pokuty nikam nevedou. Strážníci městské policie proto v rámci svého zákonného oprávnění mohou a budou zabavovat alkohol osobám porušujícím městskou vyhlášku, pokud to vyhodnotí za důvodné. Nyní tak kolegové učinili na Divišově náměstí a budou v tom pokračovat dále,“ popisuje Jakub Malačka.


V minulém týdnu tento krok využili znojemští strážníci na Divišově náměstí. V tamním parčíku žena popíjela víno z PET láhve. Tato žena již opakovaně narušovala veřejný pořádek a porušovala městskou vyhlášku. Pokuty, které jí strážnici udělili v minulosti, neřešila. Strážníci proto přistoupili k zákonnému odejmutí alkoholu.


Toto oprávnění vychází ze zákona o obecní policii a zákona o odpovědnosti za přestupky. „S tímto procesem je spojeno mnoho administrativy. Proto aktuálně zpracováváme vnitřní metodiku, která postup ujednotí. Ve věci spolupracujeme s odborem přestupků Městského úřadu Znojmo i s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Důvodem je to, že po uložení správního trestu se vlastníkem odejmutého alkoholu stává stát. Věc je následně předána Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vnímáme tento krok velmi pozitivně. Na některé delikventy pokuty nezabírají a odejmutí alkoholu pro ně bude větší postih než samotná pokuta,“ říká Petr Hladký, ředitel Městské policie Znojmo.

REKLAMA