Ředitel ZŠ Pražská: Situace je démonizovaná a dotýká se všech

Podivné okolnosti provázejí vypsání výběrového řízení na ředitele znojemské Základní školy na Pražské. Tím je téměř 12 let PaedDr. Pavel Trulík, ale znojemští radní na svém nedávném zasedání rozhodli, že se bude hledat ředitel nový. Zajímavé je, že tomuto kroku předcházela podivná petice, která působí dojmem, že vznikla na objednávku stejně jako některé články v okresních novinách Znojemsko, které měly vzbudit dojem, že na Pražské je něco špatně. Jako by si radní potřebovali ke svému kroku, na který mají tak jak tak ze zákona právo, potřebovali vytvořit ještě nějaké alibi. Mezi tím na veřejnost prosákly informace, že tato celá akce slouží k tomu, aby se mohla novou ředitelkou stát příbuzná uvolněné znojemské radní Růženy Šalomonové. Za ředitele se ale postavila drtivá většina pedagogického sboru z Pražské stejně jako rodičů. Jak se v takové atmosféře vede jedna z největších škol? Nejen na to jsme se dotázali ředitele Pavla Trulíka v našem rozhovoru.


Pane řediteli, jak vnímáte skutečnost, že na vaše místo bylo vypsáno výběrové řízení?
Myslím, že jsem tuto otázku plnohodnotně zodpověděl prostřednictvím svých textů na webových stránkách naší školy, v dopisech a při osobním jednání s vedením a radními města Znojma. Je pochopitelné, že může být konkurz vypsán v období, kdy funkční období ředitele skončí.


Co je však neobvyklé, je způsob, kterým k němu došlo. Přesněji na pozadí, jakých událostí. A s těmito okolnostmi se nemohu ztotožnit. Nejedná se ani o problémový chod školy, nejde ani o chyby ve financování, nejedná se ani o špatné studijní výsledky našich žáků, nejde ani o špatné vztahy mezi pedagogy, ani o komplikovaný vztah mezi vedením školy a pedagogickými pracovníky a rodiči. Celá situace je úmyslně nafukovaná a démonizovaná a velmi se mě dotýká, že poškozuje dobré jméno školy. Dotýká se totiž všech. Práce všech pedagogických pracovníků. Vždyť v podstatě sděluje, že radní města nejsou s naší prací spokojeni, a to ani s prací pedagogického sboru, a dokonce ani s podporou rodičů, kteří ji vyjádřili v dotaznících. Nic z toho není bráno v potaz a operuje se se smyšlenými, dramatizovanými a nepodloženými informacemi anonymních hlasů, kteří se pro jistotu ani neodváží představit a veřejně vystoupit pod svým jménem.


Máte pocit, že je to tak, jak říká pan místostarosta Blaha, že po 12 letech je to víceméně normální, nebo cítíte účelovost tohoto kroku?
Ptáte-li se mě na můj pocit z vyjádření tiskového mluvčí, jsem nucen říct, že se nejen mě, ale všech, kdo v naší škole pracují a snaží se opravdu velmi často plnit své povinnosti běžně i nad rámec pracovní doby, dotýkají slova o nutnosti zajištění kvalitního fungování školy. Naše škola funguje dobře, vztahy mezi pedagogy jsou nadstandardní a o vztahu k dětem nemluvě. Pokud by tomu tak nebylo, nemyslíte, že právě děti a jejich rodiče by jasně dali najevo svou nespokojenost? Není to neuctivé nejvíc právě vůči nim? Myslím si, že to normální není. A pokud je to normální, je mi už nyní líto mých kolegyň ředitelek a kolegů ředitelů, kteří si rekonkurzem budou muset projít.
Mezi zasvěcenými lidmi kolují informace, že na vaše místo už je vytipovaná jistá paní učitelka, která je příbuznou znojemské radní Růženy Šalomonové. Doneslo se vám to také, a jak se s takovým pocitem žije?
Ano, doneslo. Vzhledem k formě a neoficialitě těchto informací bych se k nim ale nerad vyjadřoval.


Vyhlášení výběrového řízení mimo jiné zástupci města obhajují peticí „proti vám“. Jednali s vámi iniciátoři této petice před jejím vznikem, případně o čem?
Dobrá otázka. Děkuji. Je to zvláštní a nepochopitelné, ale k dnešnímu datu ne. Neznám jméno jediného aktéra, přestože jsou mi vyčítány věci, které nejsou pravdivé. Anonymita je další okolností, která je víc než podezřelá. Moje zástupkyně, paní učitelky i já se pod svá vyjádření podepisujeme. Nestydíme se za své výroky, protože jsou pravdivé. Do dnešního dne jsme se jen mohli dočíst v jiném znojemském periodiku, že bývalá zaměstnankyně si nepřeje být jmenována, nebo že redakce něčí jméno zná. Přemýšlím, proč se bojí. Vždyť jestli má pocit, že svá tvrzení může podložit důkazy, svědectvím ke konkrétním obviněním, mělo by být hlavně v jejím zájmu vystoupit z anonymity a čestně se ke svým tvrzením přihlásit. Netýká se to zřejmě jen jediné osoby, podepsaných osob je v 34 tisícovém Znojmě údajně padesátka (0,15%), kteří se ukrývají v anonymním tichu. To opravdu nepovažuji za transparentní a férový přístup k vyhlášení konkurzu. Už pro míru bezvýhradného přijetí těchto tvrzení.


Připouštíte některá pochybení, která jsou vám vytýkána?
Je mi vytýkáno, kolik pedagogických pracovníků ze školy odešlo. Jsme v průměru mezi ostatními školami. Je mi vytýkáno odměňování zaměstnanců. Od počátku jsem razil politiku proaktivního odměňování za opravdu vykonanou práci navíc. Běžné plnění pracovních povinností je přece běžné plnění. Za to se neodměňuje. Jsem obviňován z totalitních praktik. Není snad „všem stejně“ právě z období minulého režimu? Poslední bod je šetření České školní inspekce na stížnost zákonných zástupců na postup školy při udělení kázeňského opatření. To schválila celá pedagogická rada a je nezpochybnitelné. Inspekce vytýká málo četnou komunikaci s rodinou a malou aktivitu v prevenci. Opakuji, a moje vyjádření má zřizovatel školy k dispozici, že škola neporušila žádný předpis, žádnou vyhlášku, žádný zákon a že četnost komunikace s rodinou je jen subjektivní pocit inspektorek ČŠI. Řada obvinění, která jsou proti mně vznesena, jsou nepodložená, lživá a hlavně anonymní. Jak už jsem se vyjádřil výše. Je smutné, že je mé jméno medializováno, vláčeno v souvislosti s nepodloženými tvrzeními a záměrně znevažováno, což již předem popírá rovné podmínky ve vyhlášeném výběrovém řízením.


Jak byste zhodnotil svých dosavadních 12 let ve vedení školy?
Shrnutí mé dosavadní práce ve škole najdete volně k dispozici na webových stránkách školy.

REKLAMA