Představitelé SPD lžou o promigračním memorandu

Pořádný malér připravili před Evropskými volbami své straně SPD její znojemští zástupci, když ve vedení radnice podpořili podepsání memoranda s mezinárodní organizací pro migraci (IOM). Ta otevřeně podporuje migraci do Evropy a prohlašuje ji za něco potřebného. Tento krok je zcela v rozporu s tím, co SPD na celorepublikové úrovni hlásá a na čem získává voliče.


Situace zašla tak daleko, že se tomu věnoval i Tomio Okamura na svém facebookovém profilu.
Příspěvek znojemské místostarostky Petry Vávrové Svedíkové, která tuto nemilou situaci vysvětluje, je ale plný účelových tvrzení a překrucování pravdy. Tou největší faktickou lží pak je, že zástupci SPD pro toto memorandum nehlasovali a že s ním nesouhlasí.


Pokud si shrneme fakta, je jasné, že bez jejich hlasů by memorandum schváleno být nemohlo, protože převaha koa­lice na znojemském zastupitelstvu je tak křehká, že visí na jednom jediném hlasu a SPD má ve vedení města tři zástupce. Mimochodem velmi štědře placené. Petra Svedíková Vávrová jako místostarostka, Růžena Šalomonová jako uvolněná radní za nějakých osmdesát tisíc měsíčně a Květoslav Svoboda jako jednatel Znojemské tepelné společnosti. Za tuto funkci, kterou jeho předchůdci vykonávali bez nároku na plat, bere měsíčně 40 tisíc plus odměny k tomu. Není tedy divu, že tito zástupci protimigrační strany kvůli svým prebendám raději šlapou v brázdě a jsou schopni zcela popřít principy své strany.


Signifikantní to bylo na posledním jednání městského zastupitelstva, kam se dostavili zástupci občanů, kteří požadují revokaci memoranda. Po jejich výzvě, ať někdo z členů zastupitelstva za SPD navrhne tento bod programu, následovalo v řadách zastupitelů za SPD hluboké mlčení. A když to tedy navrhl na bod jednání bývalý starosta Jakub Malačka, zástupci SPD se zdrželi hlasování, čímž zapříčinili, že se o zrušení memoranda nemohlo vůbec jednat. Právně tak sice nehlasovali pro memorandum, jak se obhajuje Svedíková – Vávrová, ale fakticky umožnili to, že memorandum zůstává v platnosti.


O pokrytectví znojemské SPD svědčí i incident na jejich čtvrtečním setkání s občany. Přestože mělo být veřejné, organizátoři si přizvali ochranku, která do sálu v Louce, který je v majetku města, pouštěla občany selektivně. Vpuštěna tak nebyla třeba právě organizátorka petice za zrušení memoranda s IOM Monika Gaszczyková i další kritici postupu znojemské SPD. Lidé, kteří byli takto účelově selektivně vyloučeni z možností účasti na mediálně avizované veřejné akci SPD, považují takové jednání ze strany SPD ve Znoj­mě za diskriminaci, a také absolutní nezájem o názory občanů.

REKLAMA