Plavidla s motory už mohou plout po přehradě

Čtyřleté úsilí jachtařů o zrušení zákazu plavby lodí se spalovacím motorem o výkonu nejvýše 10 kW po Vranovské přehradě, bylo korunováno úspěchem.


Krajský soud v Brně letos v březnu zrušil část Opatření obecné povahy ve výroku „Plavba“, které vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje. Podle něj nesměly jejich jachty plout po hladině této vodní nádrže. Členové Yacht Clubu Vranovská přehrada u soudu argumentovali, že zákaz je omezuje v jachetních sportech, ale především je v rozporu s vyhláškou Ministerstva dopravy vydané po dohodě s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství. Vranovská přehrada je v ní zařazena mezi vodní nádrže, na nichž se lodě tohoto typu mohou plavit. „Povoluje-li vyhláška plavbu plavidel se spalovacím motorem o výkonu nejvýše 10 kW, správní orgán vydávající opatření obecné povahy, je tímto právním předpisem vázán, a nemůže jej ani na základě vodního zákona ‚negovat‘ vlastním opatřením obecné povahy do té míry, že plavbu týmž plavidlům na téže vodní ploše zcela znemožní,“ konstatuje rozsudek Krajského soudu Brno.


Jihomoravský kraj opatření vydal v souladu s vodním zákonem kvůli ochraně Vranovské přehrady jako zásobárny pitné vody i odběrného zařízení. Jachtaři oponují, že podle údajů Státní plavební správy je riziko provozu lodí do 10 kW zanedbatelné, výskyt havárií plavidel je nízký a únik ropných látek ojedinělý. Pokud by ze spalovacího motoru unikly ropné látky, palivo zůstane na hladině, zatímco pitná voda se čerpá z hloubky devíti až 16 metrů. Následky případné havárie plavidla by bylo možné odstranit během několika hodin. Podle jachtařů je objem emisí velkých lodí osobní lodní dopravy až tisíckrát větší, než emise spalovacích motorů do 10 kW. Také připomínají, že roční spotřeba benzínu (malých) plavidel s tímto typem motoru nepostačí (velkým) lodím veřejné lodní dopravy na víc, než několik jízd.


Celý článek najdete v tištěné podobě Znojemského týdne nebo v jeho elektronické podobě.

REKLAMA