Odešel Jiří Svoboda – učitel, badatel, spisovatel

Ve čtvrtek 24. února jsme přijali smutnou zprávu, že v ranních hodinách zemřel Jiří Svoboda, emeritní učitel, spoluzakladatel obnoveného Okrašlovacího spolku ve Znojmě, čestný prezident Spolku přátel Hroznové kozy, sběratel pověstí a spisovatel.


Narodil se 12. srpna 1943 ve Znojmě a letos by mu bylo 79 let. V roce 1960 maturoval na tehdejší jedenáctileté střední škole v našem městě a pak nastoupil na Pedagogický institut v Brně, kde získal aprobaci v oborech čeština a dějepis. Po návratu z vojny začal učit na Základní škole v Miroslavi. Bydlel v Brně, kde se také oženil. Příliš se netajil se svými svobodomyslnými názory ani v době začínající normalizace, a tak byl v roce 1970 přeložen do Loděnic. Později se vrátil do rodného Znojma a začal učit v Šatově. S místními se zakrátko sžil velmi dobře, i když někteří si zpočátku mysleli, že chce emigrovat. Přesto mu soudruzi nedůvěřovali a přeložili ho do vzdálenějších Dyjákovic, kde učil až do roku 1989. Od roku 1990 vyučoval na Základní škole Loucká ve Znojmě.


Jedním z jeho velkých koníčků byla regionální historie. Jiří Svoboda se seznámil se sběratelem místních pověstí Eduardem Krechlerem, který, ač o generaci starší, v něm rozpoznal zapáleného badatele a ochotně mu předával své zkušenosti a znalosti. Jiří se rozhodl pověsti převyprávět jiným, osobitým, literárním stylem. V devadesátých letech napsal a vydal tři knihy pověstí – ze Znojma, ze Znojemska a z Moravského krasu. Také přebásnil z němčiny dvacet povídek Antona Vrbky, bývalého kustoda znojemského muzea, i Josefa Bergmanna, administrátora řádu křížovníků s červenou hvězdou působícího ve Znojmě na Hradišti.


V roce 1992 obnovil a spoluzakládal znojemský Okrašlovací spolek a byl jeho dlouholetým členem. Jeho největší láskou byl Spolek přátel Hroznové kozy. Pověst o Hroznové koze se dozvěděl při psaní dějin obce Vrbovce. Odtud měl jen krůček k založení spolku oživujícího vinařské tradice. Jiří Svoboda byl všeobecně známou a uznávanou osobností. Jako jeden z prvních obdržel Cenu města Znojma i Ocenění znojemského Okrašlovacího spolku. Před dvěma roky jsme společně vydali ve spolupráci se Znojemskou Besedou reprint jeho úspěšného „Průvodce městem Znojmem“. Jiří zamýšlel napsat životopis spisovatele a popického rodáka Charlese Sealsfielda, přeložit do češtiny některé divadelní hry, psané v jihomoravském německém nářečí… Už je ale nestihl dokončit. Přesto po něm zůstane nejen vzpomínka jako na dobrého a společenského člověka, ale i spousta novinových článků o regionální historii, několik knih pověstí a jeho originální básnické texty.
Odpočívej v pokoji, Jiří.

Lubomír Černošek, Znojmo

REKLAMA