Ničíte Znojmo, vmetl Šalomonové do tváře David

Za likvidaci podnikatelského prostředí ve Znojmě označil na posledním jednání zno­jemského zastupitelstva činnost radní Růženy Šalomonové opoziční zastupitel Lukáš David. Šalomonová, která, ač důchodkyně, byla za více než sedmdesátitisícový plat „uvolněna“ pro funkci v radě Města Znojma, byla mimo jiné iniciátorkou trestního oznámení v souvislosti s údajně podhodnoceným nájmem pro společnost Znojemský městský pivovar v prostorách bývalé restaurace Country. Tato společnost ale před tím při rekonstrukcích investovala do majetku města nejen v ulici U Brány, ale hlavně v prostorách pivovaru na Hradní ulici téměř čtyřicet milionů korun. Byla také významným partnerem destinační společnosti ZnojmoRegion, která oficiálně zastřešuje cestovní ruch na celém Znojemsku. Už ale není. Znojemský městský pivovar na protest proti jednání vedení města spolupráci s touto společností pozastavil.


„Velmi si vážím vaší práce, kterou pro náš region a jeho propagaci děláte, a myslím si, že jste v tom opravdu velmi úspěšní. Jsme hrdí na to, že jsme mohli být spolu zakládajícím členem spolku a stát tak u jeho zrodu a následného rozvoje do stávající podoby. Faktem je, že část současného vedení radnice mě již definitivně přesvědčilo o tom, že všechny dobré skutky mají být po zásluze potrestány a osobně jsem dospěl do stádia, že se nadále nechceme a nebudeme spolupodílet na jakýchkoliv aktivitách spojených se současným vedením města Znojma, pod vedením koalice s SPD a bohužel, do těchto aktivit spadá i spolek ZnojmoRegion,“ napsal v prohlášení k vedení ZnojmoRegionu předseda představenstva Znojemského městského pivovaru Miroslav Harašta.


Ten také uvedl, že jeho společnost k tomuto kroku vedly právě útoky Růženy Šalomonové i nečinnost jejich partnerů ve vedení města k jejím kontraproduktivním aktivitám. „K tomuto závažnému kroku jsme se rozhodli po zveřejnění nevyváženého článku v týdeníku Znojemsko, který informoval, že společnost Znojemský městský pivovar a.s. si v roce 2015 pronajala nebytové prostory na ulici U Brány 2 a platí za pronájem těchto prostor velmi nízký nájem, čímž měla poškodit město Znojmo na ušlém nájemném částkou přesahující 5mil. Kč. Zdrojem těchto informací je paní Růžena Šalamonová (sic!), která v článku také uvedla, že jedinou možností je předčasné ukončení smlouvy, jelikož podle jejího názoru existují důvodné domněnky, že smlouva byla uzavřena úmyslně za účelem zvýhodnění určitých osob. Osobně uvádím, že jsem velmi rozladěný z tohoto neprofesionálního a tendenčního přístupu části volených zastupitelů, kteří si před zveřejněním takto účelových a zavádějících informací neprovedou jejich ověření a jsou připraveni dehonestovat naše dlouhodobé podnikatelské úsilí v honbě za kriminalizací předchozího vedení radnice. Naprosto nepochopitelná je pro mě skutečnost, že naši spolupráci napadá vedení města se zástupci za hnutí ANO, jež bylo součástí koalice v době, kdy jsem zmiňovanou nájemní smlouvu. Zveřejněná výše škody paní Šalamonovou je naprosto zavádějící a jsem přesvědčený, že žádná škoda nevznikla,“ konstatoval Miroslav Harašta s tím, že poznamenal, že do městského objektu v ulici U brány jeho společnost investovala téměř 1,9 mil. Kč a na ulici Hradní pak více než 34 mil. korun.

Rozladěný byl i z toho, jakým způsobem putovaly informace na lince z městského úřadu do týdeníku Znojemsko. „Stejně závažný je pro mě osobně fakt, že někteří novináři nenaplňují zodpovědnost své role a minimálně nepožádají o vyjádření společnost, kterou takto zásadním způsobem očerní svým článkem. Bohužel tento přístup nevnímám jako ojedinělý exces, ale jako již standardní přístup spolupráce tiskového odboru města Znojma a týdeníku Znojemsko,“ zdůraznil Miroslav Harašta, který znovu zdůraznil, že jeho společnost byla vždy ochotna se podílet na rozvoji Znojma a jeho turistického ruchu, ale nemůže tak činit, když je vystavena mediálně a potažmo i trestněprávní šikaně ze strany nového vedení města. Tato negativní kauza se už projevil i na dalším projektu v prostorách znojemského pivovaru. Společnost Lahofer, která zde vybudovala oceněnou a turisty i Znojmáky hojně vyhledávanou Enotéku od svého dalšího připravovaného projektu v areálu upustila.


I to byl důvod, proč se Lukáš David, který se v cestovním ruchu na Znojemsku dlouhodobě angažuje, na svou kolegyni ze zastupitelstva tak rozezlil a ve svém vyjádření ji přirovnal ke slonovi v porcelánu. „Paní Růžena svým chováním a „kauzami“, které vyrábí jako na běžícím páse, připomíná onoho pověstného slona v porcelánu. Bez ohledu na falešná obvinění, polopravdy vytržené z kontextu, na mnohdy nicotnost svých zjištění nás svými objevy ohromuje dál a dál. „Pseudokauz“, vyrobených paní radní, se (ne)překvapivě velmi ochotně chytá redakce regionálního týdeníku Znojemsko s šéfredaktorem Vlastimilem Mrvou. Tento týdeník si neověřuje, jak by kázala novinářská etika, jestli jsou uváděné informace pravdivé. Rovnou útočí. Příkladem budiž článek s názvem Znojemský městský pivovar platí nájem jen 8 000 Kč měsíčně, jehož autorem je redaktor Dominik Burdel. Tomuto z kontextu zcela vytrženému článku schází jakákoli sebereflexe ze strany současného vedení města, hnutí ANO, a zůstává jen očernění bývalého vedení radnice (paradoxně včetně hnutí ANO) a významného soukromého investora. V článku se dozvíme o podání již třetího trestního oznámení na členy bývalé koalice, kteří měli roku 2015 údajně zvýhodnit provozovatele Znojemského pivovaru při pronájmu městského majetku, konkrétně restaurace na Masarykově náměstí. Co se však čtenář Zno­jemska již nedozví, je, že investor svojí mnohamilionovou investicí významně zhodnotil městský majetek a že se tato skutečnost logicky promítla do výše nájmu,“ zdůraznil Lukáš David, podle kterého je reakce v podobě vystoupení společnosti Znojemský městský pivovar ze ZnojmoRegionu pro město velmi špatnou vizitkou. „Oč pikantněji to vše vyznívá, když se stranická kolegyně paní Šalomonové z hnutí SPD, místostarostka Petra Svedíková-Vávrová, snaží nalákat začínající podnikatele na seminář o útrapách začínajících podnikatelů, organizovaný jí samotnou, resp. městem Znojmem. Jestli mohu za podnikatele města Znojma poprosit, pak tedy: Ochraňte nás všechny především před svojí stranickou kolegyní a (nejenom) nám podnikatelům se bude ve Znojmě lépe žít,“ dodal Lukáš David.


Na jeho kritiku na zastupitelstvu Růžena Šalomonová zareagovala svým typicky arogantním způsobem, když za problémy, které ZnojmoRegionu způsobila, odmítla převzít odpovědnost a argumentovala, že její činnost není namířena proti podnikatelům, v tomto případě Znojemskému městskému pivovaru, ale proti zástupcům města, kteří s ním podle ní nevýhodnou smlouvu podepisovali.

REKLAMA