Nestor znojemského ovocnářství a vinařství oslavil osmdesátku

Druhý zářijový víkend oslavil významné životní jubileum jeden z našich největších odborníků na ovocnářství a vinařství, Ing. Jaromír Čepička. Muž, který stál například za výsadbou rozsáhlých sadů u Těšetic, organizací oblíbených odborných výstav, především Znojemska – zahrady Moravy a samozřejmě také vinařských koštů, zejména toho Znojemského. Proslulý je také svou publikační činností od rad drobným zahrádkářům, se kterými se můžete setkat i v našem týdeníku až po vědecké práce ve vysoce odborných publikacích.


Možná bude pro mnohé překvapením, že tento ovocnářský odborník se narodil na Vysočině. Stalo se tak 9. září roku 1943 v Lomnici u Tišnova, čili v krajině, které dominují spíše zalesněné kopce než sady a už vůbec ne vinice. Přesto si po absolvování základní školy zvolil Střední ovocnářskou školu v Mělníku, a jak ukázal celý jeho následující život, byla to dobrá volba a naše ovocnářství získalo pro mnoho dalších desetiletí významnou personu. Ještě před tím ale promoval na zahradnickém oboru Vysoké školy zemědělské Brno, přičemž obhájil diplomovou práci u známého vinařského odborníka Ing. Viléma Krause. Ten mu také byl vzorem. „Profesor Vilém Kraus byl jednoznačně vinařskou osobností 20. století a částečně i toho 21., i když už bohužel není mezi námi. Udělal pro propagaci vína i se svým kolektivem mnoho. Jsem rád, že jsem k němu také patřil a že jsem byl jeho žákem,“ vzpomíná Jaromír Čepička.


Z Lednice, kde měla VŠZ svoji pobočku, už to pak pro Jaromíra Čepičku nebylo daleko na Znojemsko, kde nastoupil ve Šlechtitelské vinařské stanici, která měla tradici ještě z dob Rakousko-Uherska. Odsud pak zamířil do JZD Práče, které tehdy patřilo k nejznámějším zemědělským družstvům v republice. V sedmdesátých a osmdesátých letech se zde podílel na rozvoji sadařství i vinařství. JZD Práče během jeho působení zvedlo plochu sadů na 400 ha a vinic na 180 ha. Věnuje se také výzkumné činnosti jako vedoucí pobočky České vědecko-technické společnosti a obhajuje svoji disertační práci a získává titul kandidáta věd (CSc).


Ve vědecké práci pokračuje v 90. letech v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském. Stává se ovocnářským inspektorem pro celou Českou republiku a ještě před vstupem ČR do Evropské unie má velký vliv na novou výsadbu vinic, přičemž má také významný podíl na vzniku Registru vinic České republiky. Na počátku 90. let také zakládá Sdružení znojemských vinařů a stává se jeho předsedou, kterým je dodnes. Je také v předsednictvech celostátních institucí, jako je Českomoravská vinohradnická a vinařská unie či Ovocnářská unie. V oblasti ovocnářství a vinařství je také významným konzultantem Ministerstva zemědělství, pracuje ve vědecké radě VŠZ přejmenované na Mendlovu zemědělskou a lesnickou univerzitu. V řadě těchto aktivit pak pokračuje i po roce 2000 a v některých dodnes. Redakce Znojemského týdne se připojuje k celé řadě gratulantů a přeje Jaromíru Čepičkovi ještě mnoho plodných let ve prospěch našich vinařů a ovocnářů a hodně zdraví a štěstí.

REKLAMA