Na rybníku Réna vyrostla ptačí pozorovatelna

Město Miroslav vybudovalo na rybníku Réna novou ptačí pozorovatelnu. Nese jméno ornitologa MVDr. Julia Klejduse. Celková investice zde byla 1,2 milionu Kč a dotačně tento projekt podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj částkou přes 577 tisíc Kč.


Réna je významnou ornitologickou lokalitou Znojemska. Jedná se o rybník o rozloze cca 11,5 ha, z toho cca 3,5 ha tvoří přilehlé mokřady, které jsou od vlastního rybníka odděleny hrázkou. Žije zde několik desítek druhů vzácných ptáků a obojživelníků. Na této lokalitě byl prokázán výskyt více než 130 druhů ptáků, z toho kolem 60 zvláště chráněných druhů ptáků, některé dokonce spadají do kategorií silně nebo kriticky ohrožené. Na hrázi rybníka byla již v minulosti vybudovaná naučná stezka s informačními panely o ptácích, rybách a obojživelnících.


Slavnostního otevření se zúčastnil i sám MVDr. Julius Klejdus, po němž je ptačí pozorovatelna pojmenována. Pan Klejdus je terénní ornitolog a autor řady populárně naučných a odborných publikací, ve kterých mimo jiné dost často zmiňuje právě oblast miroslavského rybníka. Mezi jeho nejznámější knihy patří třeba Průvodce živou přírodou Miroslavska. Ptačí pozorovatelna byla velkým snem pana Klejduse a starosta města, v té době ještě jako ředitel Správy majetku města Miroslavi, mu slíbil, že udělá vše, co půjde, aby se jeho sen jednou stal skutečností.


V roce 2020 zastupitelé města podpořili přípravu projektové dokumentace. „Nápad se mi velmi líbil, snažili jsme se pro to s kolegy z městského úřadu intenzivně hledat vhodný dotační titul, který by nám s výstavbou pomohl,“ popisuje cestu za vznikem starosta města Miroslavi Martin Plechatý.


K vytvoření projektové dokumentace město oslovilo Ing. arch. Karla Bařinku. Toho tento projekt nadchl a podařilo se tak navrhnout velmi zajímavé architektonické řešení. V roce 2023 město získalo dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj a výstavbě tak již nic nebránilo. Zhotovitelem stavby byla firma KonradHomeBuild. „Jsem rád, že se tento projekt podařilo dotáhnout do zdárného konce. Rybník Réna je zase o něco atraktivnější a já doufám, že se toto místo stane oblíbeným cílem procházek nás všech, protože je zde toho opravdu hodně k vidění. I proto věřím, že se nám podaří pozorovatelnu do budoucna obohatit o vyhlídkový dalekohled, který zážitek ještě umocní,“ dodává Plechatý.

REKLAMA