Na Přímce si vyzkoušeli volby nanečisto

Ve dnech 21. a 22. května se na školách po celé České republice uskutečnily Studentské volby do Evropského parlamentu 2024. Zapojila se do nich také znojemská Přímka. Studentský parlament pod vedením Bc. Barbory Matyščákové se ujal celé organizace. Volební komisi tvořila trojice studentů (Jan Kubík, Tobiáš Ohnisko, Libor Všetečka) druhého ročníku oboru Sociální činnost. K volbám přišla více jak dvacítka tříd maturitních i studijních oborů. K dispozici byly volební lístky, urny a samozřejmostí byla i zástěna k samotné volbě.


Pořádáním Studentských voleb chceme také my jako škola přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích prvovoličů. Cílem je, aby se studenti středních škol na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb seznámili s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky. Výsledky těchto voleb jsou specifickou výpovědí o nejmladší generaci, o jejích názorech a postojích.. Studentské volby pomáhají vychovávat aktivního občana – voliče, kterému jednou nebude lhostejné, co se ve společnosti děje, který dokáže využít svého volebního práva.


A jak tedy Studentské volby na Přímce dopadly? Celkový počet odevzdaných hlasů byl 227. Zvítězila strana s číslem 9 – PŘÍSAHA a MOTORISTÉ, na druhém místě skončila strana číslo 16 – ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY a třetí příčku získala strana s číslem 5 – LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI.

    REKLAMA