Mráz nejvíc poškodil stromy meruněk

O čtrnáct dnů dříve kvůli velmi mírné zimě vykvetly letos meruňky. Prodloužilo se tím období, kdy hrozí riziko poškození květů a mladých plůdků ovoce mrazem. V současné době jsou nízkými teplotami nejvíce ohroženy meruňky, broskvoně, třešně a jahody. V některých ovocnářských oblastech dosahovaly mrazy v noci z 28. na 29. března ve dvou metrech nad zemí až – 6°C a pokračovaly i v uplynulém týdnu. Ovocnářská unie Moravy a Slezska vydala prohlášení, ve kterém konstatuje, že v době kvetení a po odkvětu stačí k poškození úrody již jakákoliv teplota pod hodnotou nuly. „Záleží na délce mrazu, vlhkosti vzduchu v době mrazu a rychlosti větru při mrazu. V uvedené době byly všechny tyto hodnoty proti nám. Protimrazová opatření, která mohou být za vhodných povětrnostních podmínek použitelná, jsou velmi nákladná. Někteří ovocnáři je uplatnili a na některých místech si je sadaři šetřili na příští mrazy, které jsou ještě očekávány“.


Unie mezi svými členy zatím neprovedla šetření, aby zjistila míru poškození ovocných stromů mrazem. „Plné projevení škod si vyžaduje určitý odstup od mrazové události (z 28. na 29. 3.) a mnozí z našich členů velmi obtížně snáší v této pro ně ekonomicky i emočně vypjaté situaci zájem o informace o škodách,“ vysvětluje předseda Ovocnářské unie Moravy a Slezska Ivo Pokorný, který je současně ředitelem společnosti Pomona Těšetice, která pěstuje v sadech ovoce.


Unie v prohlášení dále uvádí, že škody budou významné a že zásadně sníží sklizeň teplomilného ovoce. Poškození úrody mrazem zřejmě zhorší ekonomickou situaci v ovocnářství, která je již několik let problematická. Současně ale upozorňuje, že se situace může značně lišit v jednotlivých pěstitelských lokalitách. Konečné a přesné zhodnocení škod unie učiní až po 15. květnu a oficiální zjištění výše úrody provede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský letos v červnu.


Jak potvrdil jednatel Farmy U Tří dubů Stošíkovice Libor Kahoun, v jejich sadech dosahoval mráz v minulém týdnu ve dvou metech nad zemí až – 5°C, u země to bylo dokonce – 7°C. Poškodil jim nejen květy a plůdky meruněk, ale ve značné míře i broskvoní, třešní, švestek a hrušní.

REKLAMA