Lesníci bojují proti kůrovci výsadbou i kácením. Letos na Znojemsku přibude 233 hektarů lesa


Sřídání teplot a vydatné deště také na Znojemsku zpomalily šíření kůrovce. Stromy mají díky srážkám více mízy, ale dlouhodobé sucho je velmi oslabilo. K nejvíce postiženým patří lesy na severozápad od Znojma, například v okolí Chvalatic, Šumné a Kravska. Do nesnadného boje proti tomuto škůdci se pouští lesníci. Většinu starších porostů už museli kvůli suchu a napadení kůrovcem pokácet v předchozích letech. Vykácené plochy nyní intenzivně zalesňují. Vloni vysadili 1,95 milionů kusů sazenic listnatých a jehličnatý stromů, letos chystají ….

Podrobnější informace o množství pokácených stromů kvůli kůrovci a dalším škůdcům i škodách, které napáchali, stejně tak o výsadbě nových smíšených lesů, včetně druhů vysazovaných dřevin najdete v 5. čísle Znojemského týden, který je k dostání na novinových stáncích nebo v jeho internetové podobě na www.ale.cz, v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální.

REKLAMA