Krumlov přijde o epopej

(Foto: Facebook Slovanská epopej) Poněkud smutná zpráva dorazila minulý týden z Prahy. Tamější radní rozhodli o tom, že Moravský Krumlov definitivně přijde o Muchovu Slovanskou epopej. Město přitom investovalo hodně přes sto milionů do úprav prostor na zámku, aby se tam monumentální dílo ivančického rodáka mohlo vrátit. Určitě zároveň Krumlovští doufali, že to bude na víc než pět let, na které zní aktuální dohoda o zápůjčce. To se po rozhodnutí z minulého týdne ale nezdá pravděpodobné.


Pražští radní souhlasili s umístěním dvaceti pláten Slovanské epopeje Alfonse Muchy v paláci Savarin nedaleko Václavského náměstí na dobu 25 let. Vedení našeho hlavního města minulé pondělí současně vyjednalo podmínky nájemní smlouvy se společností Welwyn, která se zavázala, že objekt postaví a bude výstavní prostory v něm spravovat. Důležitou součástí smlouvy má být i dohoda o ukončení sporů s umělcovým vnukem Johnem Muchou. „Částečně tím také splníme původní podmínku Alfonse Muchy a Slovanská epopej bude mít na 25 let vlastní prostor, který jí bude zbudován na míru, než město postaví vlastní výstavní pavilon,“ řekla pražská radní pro oblast kultury Hana Třeštíková. Dodala, že pronájem na pětadvacet let je s opcí o možnosti prodloužení nájemní smlouvy pro Slovanskou epopej vždy o dalších pět let.


Welwyn zamýšlí postavit v Savarinu sál dlouhý více než 60 metrů a široký 23 metrů a do něj umístit všech dvacet Muchových obrazů, které budou proti sobě s patnáctimetrovým prostorem mezi nimi. Praha chce mít současně možnost Muchova plátna krátkodobě zapůjčit do významných zahraničních uměleckých galerií. Půjde ale jen o dobu ne delší než šest měsíců. Dílo lze takto poskytnout nejdříve za pět let, a to vždy jednou za pět let.
Kromě Slovanské epopeje bude v paláci Savarin také umístěna rodinná sbírka děl malíře Alfonse Muchy. Její část má být vystavena společně se Slovanskou epopejí, což bude zakotveno v nájemní smlouvě mezi Nadací Mucha zastoupené malířovým vnukem Johnem a společností Welwyn.


Pražští radní také schválili podmínky o narovnání sporů mezi hlavním městem Prahou a Johnem Muchou, na jejichž základě bude uzavřena dohoda. Muchův vnuk se v ní zaváže uznat vlastnictví Prahy k Slovanské epopeji, ukončit tak dosavadní soudní řízení a i do budoucna se zdržet napadání vlastnictví hlavního města k tomuto dílu. Druhou dědičkou po Alfonsi Muchovi je Jarmila Plocková, ta se ale kloní k názoru, že obrazy patří Praze.

Slovanská epopej byla vloni na pět let zapůjčena městu Moravský Krumlov, které ji vystavuje na zdejším zámku. Jak moravskokrumlovský starosta Tomáš Třetina v médiích naznačil, město je ochotné jednat s Prahou o prodloužení výstavy do té doby, než bude mít pro obrazy vlastní pavilon.

REKLAMA