Hlídky v parcích posílí policisté

Na dodržování klidu a pořádku v Dolním, Středním a Horním parku v centru Znojma dohlížejí od odpoledních do večerních hodin společné hlídky státní a městské policie. „Cílem smíšených hlídek je zajištění veřejného pořádku, předcházení vandalismu a zvýšení bezpečí občanů. S ohledem na aktuální dění v parcích, chystáme také další opatření,“ přibližuje znojemský starosta Jakub Malačka. Dosud tam hlídkovala vždy jednočlenná hlídka Městské policie Znojmo. Nyní jsou hlídky dvoučlenné. „Reagujeme tak na četnější stížnosti občanů, které jsme v poslední době obdrželi, i na data z pocitové mapy,“ doplnil Malačka.


Na bezpečí ve Středním a Dolním parku od letošního roku dohlížejí také tři nové kamerové body. „Ty nám pomohly vyřešit již několik krizových situací. V období letních prázdnin se ovšem v parcích zdržuje více osob a dochází zde častěji k různým přestupkům. Jsme proto moc rádi, že naše řady posílí policisté,“ zdůraznil ředitel Městské policie Znojmo Petr Hladký.


Nové hlídky pracují efektivněji, přičemž každému strážci zákona zůstaly zachovány jeho pravomoci. Průběžně bude probíhat vyhodnocení, nakolik se spolupráce osvědčila a jak bude pokračovat. Podle vyjádření vedoucího znojemského obvodního oddělení Policie ČR, nadporučíka Petra Pokorného, jejich hlídky jsou zabezpečováním veřejného pořádku ve Znojmě a v přilehlých obcích sice velmi vytížené, ale jejich zájmem je, aby byl ve Znojmě pořádek. Ocenil, že je město a městská policie oslovily a uvedl, že společnými silami přistoupí ke společným hlídkám.


S prevencí by mohl také pomoci asistent prevence kriminality Městské policie Znojmo. Město Znojmo vyhlásilo výběrové řízení na tuto pozici. Hlavním důvodem je snaha o lepší spolupráci s romskou komunitou. Přihlášky do výběrového řízení je možné zasílat do 25. srpna, s nástupem od letošního října. Více informací zájemci najdou na znojmocity.cz v sekci Pracovní příležitosti, odkaz naleznete zde.

REKLAMA