Doprava ve Znojmě bude v květnu čelit těžké zkoušce

Již nyní se Znojmo potýká kvůli chybějícímu obchvatu města s velkou hustotou dopravy. Patrné je to v pracovní dny třeba na Jarošově ulici, kde se občas situace dostává do neúnosné roviny. Květen tak bude i z tohoto pohledu pro dopravu velmi náročný. Ředitelství silnic a dálnic má totiž od 6. května naplánovanou opravu vozovky na Pražské ulici a Mariánském náměstí. Oprava na Pražské potrvá do 26. května, oprava na Mariánském náměstí má předpokládanou délku trvání do 22. května. Opravy na dvou frekventovaných dopravních místech budou mít logicky dopady na celé město i jeho okolí. Objízdné trasy jsou například vedeny také zmíněnou Jarošovou ulicí, v kombinací s fungováním MHD si tak můžeme vcelku jasně domyslet, jak to bude na silnicích vypadat. Situace se dotkne i přilehlých obcí. „Vozidla nad 3,5 t ve směru od Vídně a Brna budou z města odkloněny na objízdné trasy,“ uvádí se na webu města Znojma. Týká se to Suchohrdel a Kuchařovic.


Ve směru od Jihlavy na Vídeň řidiči projedou, v opačném směru už ale budou muset využít objížďky. „Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny směrem na Prahu povede po Vídeňské po ulici Dr. Milady Horákové kolem nádraží a dále ulicí 28. října a Palackého na ulici Jarošovu a na ulici Přímětická,“ uvádí se v tiskové zprávě. Na dopravní situaci budou po celou dobu oprav dohlížet policisté.


Oprava Pražské ulice a Mariánského náměstí

Od 6. do 26.5. proběhne oprava vozovky na Pražské ulici a na Mariánském náměstí.

ŘSD provede opravu silnice na ulici Pražská od mostu před čerpací stanicí ÖMV po ulici Slovenská v termínu od 6. do 26. května. Oprava kruhového objezdu potrvá od 6. do 22. května.


Po dobu oprav bude provoz veden jednosměrně ve směru od Jihlavy na Vídeň, v opačném směru budou vyznačeny objízdné trasy. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t směrem na Jihlavu a Prahu bude vedena ze silnice Vídeňská třída po ulici Dr. Milady Horákové kolem nádraží a dále ulicí 28. října a Palackého na ulici Jarošovu a na ulici Přímětická.


Vozidla nad 3,5 t ve směru od Vídně a Brna budou z města odkloněny na objízdné trasy.


Doprava na Hradiště ve směru od centra bude vedena po objízdné trase ulicí Přímětická a Legionářská.


Po dobu oprav kruhového objezdu bude také změněna trasa turistického vláčku, který směrem z centra města pojede z Horního parku přes ulici Jana Palacha na ulici Havlíčkovu a dále k nádraží.


Na objízdných trasách a navazujících komunikacích bylo zrušeno plánované květnové blokové čištění. Aktuální rozpis blokového čištění naleznete zde.


Oprava Pražské ulice proběhne ve 2 etapách, 1. etapa od 6. do 12. května a 2. etapa od 13. do 26. května.


Změny na linkách MAD v rámci uzavírky ulice Pražská

https://www.idsjmk.cz/lockouts/detail/2554


Mapy:

Objízdné trasy oprava Pražská ulice 1. etapa a

Objízdné trasy oprava Pražská ulice 1. etapa b

Objízdné trasy oprava Pražská ulice 2. etapaOprava kruhového objezdu

1.  etapa  –  od 6. května do 13. května

V první etapě od 6. května do 13. května bude uzavřena část okružní křižovatky přilehlá k ulici Studentská a Pontassievská. Při vjezdu z ulice Rooseveltova a 17. listopadu bude umožněno pouze levé odbočení ve směru na Vídeň.

Na ulici Studentskou a Pontassievskou ve směru od Vídně bude možné vjet ulicí Kollárovou a Dolní Českou, kde bude dočasně změněno jednosměrné vedení dopravy.


Bydlící na ulici Kollárova a Dolní Česká s parkovací kartou tak budou moci v době oprav kruhového objezdu bezplatně parkovat na parkovišti náměstí Republiky.


Stávající autobusové zastávky na náměstí Komenského, Mariánské náměstí a Pontassievská budou dočasně zrušeny, náhradní zastávky budou umístěny na ulici Havlíčkova a Tyršova. 


Dočasné změny na linkách MAD v rámci 1. etapy opravy kruhového objezdu

Zastávky náměstí Komenského budou přesunuty na ulici Havlíčkova (směr k nádraží) a ulici Tyršova (směr od nádraží).

Linky 801, 803 a 804 pojedou od nádraží ulicemi 17. listopadu, Bezručova, Lužická, Rooseveltova, Smetanova a Tyršova

Linky 806 a 807 vynechají zastávky v centru města a zastávku na náměstí Republiky. Pojedou od nádraží ulicemi 17. listopadu, Bezručova, Lužická, Rooseveltova, Smetanova, Tyršova a Sokolská přes náměstí Svobody na Přímětickou ulici

Ve směru k nádraží pojedou linky 801, 803, 804, 806 a 807 ulicí Havlíčkovou


Mapa:

Objízdné trasy v rámci 1. etapy oprav Mariánského náměstí2.  etapa  –  od 14. května do 22. května

Ve druhé etapě bude uzavřena část kruhového objezdu přilehlá k silnici Rooseveltova, Alšova a ulici 17. listopadu.

Z ulice Studentská a Pontassievská bude umožněno jen pravé odbočení, tj. na Vídeň.

Objízdná trasa na ulice Alšova, Rooseveltova a 17. listopadu povede po ulici Coufalova, Smetanova a Rooseveltova nebo po ulici Rudoleckého, Dr. Milady Horákové, 17. listopadu a Lužická. Na ulici Alšova bude zrušeno několik parkovacích míst, aby mohly být zřízeny výhybny, a dočasně tak bude možný obousměrný provoz.


Dočasné změny na linkách MAD v rámci 2. etapy opravy kruhového objezdu

Zastávky náměstí Komenského budou přesunuty na ulici Havlíčkova (směr k nádraží) a ulici Tyršova (směr od nádraží).


Linky 801, 803, 804, 806 a 807 pojedou od nádraží ulicemi 17. listopadu, Bezručova, Lužická, Rooseveltova, Smetanova, Tyršova


K nádraží pojedou linky 801, 803 a 804 ulicemi Čermákova, Vídeňská a Dr. Milady Horákové


(zdroj: znojmocity:cz

REKLAMA