Blížkovičtí vrátili vodu do krajiny

Původnímu vzhledu se nyní přiblížilo okolí syrovického potoka protékajícího Blížkovicemi. Městys vodnímu toku vrátil koryto s meandry. Kolem něj nechal vybudovat jezírka a mokřady zadržující vodu v krajině, vysázet stromy a keře a vyset trávu. Do tůněk se nastěhovaly nejrůznější druhy živočichů, jako jsou obojživelníci, ptáci, vážky a jiný hmyz. Blížkovičtí získali za tyto úpravy třetí místo v letošním druhém ročníku soutěže Jihomoravského kraje „Cena za krajinu“ v kategorii jednotlivá opatření. A s ním i odměnu deset tisíc korun.


„Revitalitace syrovického potoka“, který se vlévá do řeky Jevišovky, trvala deset měsíců a vyšla na více než 10,5 milionu korun. Z této částky tvořila 7,6 milionu dotace z Ministerstva životního prostředí,“ informovala blížkovická starostka Šárka Ježková. Podotkla, že odměnu využijí na květinovou výsadbu. První místo v soutěži vybojovaly Šumice na Uherskohradišťsku za komplexní projekt – založení biocenter a biokoridorů na svém katastru. Cenu veřejnosti obdržely Novosedly na Břeclavsku za Biocentrum Louky. Prvenství v kategorii jednotlivých opatření obsadil Okrašlovací spolek Mikulov za projekt „Rozdělovat pole, propojovat lidi.“ Porota složená ze zástupců kraje, Mendelovy univerzity, Nadace Partnerství a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vybírala mezi 26 projekty.

REKLAMA