Bílé čtverce pomáhají tvořit digitální mapu

Bílé obrazce na silnicích Znojemska probouzí naši zvědavost a fantazii a staly se i námětem mnoha konspiračních teorií. Ale jak je to doopravdy? Jedná se o tvorbu „Digitální technické mapy Jihomoravského kraje“, jejíž součástí je pořízení údajů podél silnic druhých a třetích tříd v délce téměř čtyř tisíc kilometrů metodou mobilního mapování. Proto byly na vozovkách a v jejich okolí vytvořeny bílé značky. „Technologie umístěná na střeše projíždějícího automobilu tyto dočasné kontrolní body zaznamená a následně umožní zpracovateli přesnou identifikaci. Aby došlo k minimálnímu omezení provozu, mohou být v jízdních pruzích silnic vytvořeny dva čtverce,“ vysvětluje Petr Holeček z Úřadu Jihomoravského kraje. Dodává, že poškození těchto značek naruší práci specializované firmy a lze jej potrestat jako přestupek.


Kontrolní body alias bílé značky se právě tvoří a snímají na Znojemsku, Břeclavsku a na Hodonínsku a později se objeví i ve zbývajících regionech jižní Moravy. Pokrytí České republiky těmito mapami zrychlí přípravu staveb a stavebních řízení. Systém bude v provozu od prvního července 2023, i když se jeho datový obsah bude postupně doplňovat během dalších let. „Digitální technická mapa, jejímž správcem bude kraj, poskytne údaje o technické, dopravní infrastruktuře a o stavbách, což bude potřebné znát při plánování investic i při projektové přípravě staveb, při územním plánování i plánování rozvoje regionu, bezpečnosti a krizového řízení,“ přiblížil Holeček. Poznamenal, že veřejná část mapy bude dostupná každému prostřednictvím prohlížecích či stahovacích služeb a open dat. Neveřejná data budou poskytována orgánům veřejné moci, majitelům objektů, správcům a provozovatelům dopravní a technické infrastruktury a projektantům, a to na základě žádosti.

REKLAMA