Bezpečné přistání už na novém heliportu

Nemocnice Znojmo má urgentní příjem II. typu. To znamená, že kromě kapacitně a kvalitativně dostatečného urgentního příjmu s odpovídajícím vybavením, je jeho součástí i heliport s nepřetržitým provozem pro pacienty dopravované Leteckou záchrannou službou. Nemocnice má ale pouze přistávací plochu bez potřebných bezpečnostních prvků. Nechala proto vypracovat projekt na vybudování heliportu, který navazuje na chystanou rekonstrukci Urgentního příjmu a již získala územní rozhodnutí stavebního úřadu. Projekt odsouhlasil specializovaný Úřad pro civilní letectví a má i platné stavební povolení. „Stavba heliportu se bohužel neobejde bez kácení dřevin a porostů, které zasahují do budoucího příletového a odletového koridoru vrtulníku a také do dotčených bezpečnostních zón. To je důvod, proč v nejbližších dnech naše nemocniční zahrada dozná viditelných změn, především v kácení stávajících dřevin. Zahradu vnímáme jako velkou výhodu pro potřebnou rekonvalescenci a oddech nejen našich pacientů a jejich příbuzných, ale také personálu. Proto je naší snahou ji nadále zvelebovat a přizpůsobovat i těmto potřebám,“ vysvětluje mluvčí znojemské nemocnice Petra Veselá.


Kácení dřevin nahradí 37 nových stromů

Nemocnice již dříve chystala projekt kompletní revitalizace zahrady kvůli dlouhodobě podceňované dendrologické péči. S revitalizací začala před dvěma roky výsadbou téměř čtyř desítek stromů před Urgentním příjmem a objektem G. Byla do ní zahrnuta i náhradní výsadba 37 stromů za vynucené kácení kvůli stavbě heliportu. „Snahou vedení bude ať již přímo na zahradě nebo v bezprostřední blízkosti hlavního vstupu vybudovat a zřídit další odpočinkové či rehabilitační prvky s dostatkem zeleně,“ nastínila záměr Veselá.


Přestavba Urgentního příjmu začne jaře

Rekonstrukcí a modernizací budovy H (nad hlavním vjezdem do nemocnice) začne letos na jaře první etapa vybudování Urgentního příjmu. Právě sem se přesune ambulance kožního oddělení a do stávajících prostor tohoto oddělení se přestěhují pracoviště, kde bude vybudován nový Urgentní příjem. Ten současný funguje bez jednoho roku již půl století a nesplňuje požadavky současné medicíny ani ošetřovatelské péče.

REKLAMA